Home

Arkipyhäkorvaus kuukausipalkkaisella

Osa-aikatyöntekijän arkipyhäkorvaus lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti: Arkipyhäkorvaus = viikon säännöllinen työaika / 40 h x 8 h x KTA. Erillistä arkipyhäkorvauksia ei makseta viikko- tai.. Arkipyhäkorvaus maksetaan tuntipalkkaiselle työntekijälle erillisenä arkipyhäkorvauksena ja kuukausipalkkaisella se sisältyy kuukausipalkkaan Jos osa-aikaisen työntekijän säännöllistä työaikaa lyhennetään arkipyhän vuoksi, arkipyhäkorvaus maksetaan sen tuntimäärän mukaan, jolla hänen työaikansa lyhenee (0-8 tuntia) Arkipyhäkorvaus. Et sinä saa mitään palkkaa, jos et sinä tuntipalkkalaisena ole töissä. Työvuoroluettelo on laadittava samaksi ajanjaksoksi kuin työajan tasoittumisjärjestelmä, jollei se..

Tuntipalkkaiselle työstä maksetaan 21 §:n mukainen arkipyhäkorvaus ja kuukausipalkkaisella 6. Kuukausipalkkaisella työntekijällä ansionmenetys kompensoidaan säilyttämällä työnte-kijän.. Tuntipalkkaiselle työstä maksetaan 21 mukainen arkipyhäkorvaus ja kuukausipalkkaisella muutos tehdään kuukausipalkkaa muuttamatta. b. Vähennetään päivä- ja kaksivuorotyössä 7 mukaisia.. Arkipyhäkorvaus maksetaan niille työntekijöille, jotka Sen sijaan arkipyhäkorvaus maksetaan sairauslomalla olevalle työntekijälle ja työntekijälle, joka on pois töistä lapsen sairauden johdosta Pühadehüvitised - arkipyhäkorvaus Pühadehüvitisi ei pea maksma, kui töötaja on sel ajal palgalisel või palgata puhkusel. Kui töötaja võtab jõulud vabaks, siis ei ole tööandjal pühadehüvitise maksmise.. Arkipyhäkorvaus maksetaan palkkaryhmä 2:n mukaan. Arkipyhäkorvauksen ehtona on, että työsuhde on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään 6 viikkoa ennen kyseistä arkipyhää

Teknologiasektorin arkipyhäkorvaukset - Teollisuusliitt

Kuukausipalkkaisella muutos tehdään kuukausipalkkaa muuttamatta. Arkipyhäkorvaus maksetaan tämän pykälän tarkoittamalle työntekijälle myös arkipyhiltä, jotka sattuvat Kuten työehtosopimuksessa todetaan sairaslomalla olevalle työntekijälle, joka on pois työstä sairauden johdosta, arkipyhäkorvaus maksetaan, mikäli arkipyhä olisi ollut työntekijän työpäivä ja työnantajalla.. Arkipyhäkorvaus maksetaan sekä työssäolon että vapaa-ajan ajalta. Työssäolon ajalta maksetaan lisäksi 100 % korotettu palkka 7,65 ensimmäiseltä työtunnilta ja sen jälkeen 200 % korotettu palkka..

tehdystä työstä vain 30 § mukainen arkipyhäkorvaus ja kuukausipalkkaisella muutos tehdään kuukausipalkkaa muuttamatta. b. Muutetaan päivä- ja kaksivuorotyössä 18 § mukaisia.. Lisäksi maksamme kaikki lakisääteiset maksut, kuten 7,7% arkipyhäkorvaus, työkalukorvaus, matkakorvaus sekä lomaraha 18,5% loma-aikana

Työaika ja ylityö - Satu Makkone

 1. Arkipyhäkorvaus tuntipalkkaiselle työntekijälle 5. Työajan lyhennys tuntipalkkaiselle 2. Tässä luvussa kuukausipalkkaisella työntekijällä tarkoitetaan työntekijää, jonka palk-ka on sovittu viikolta..
 2. Arkipyhäkorvaus maksetaan työntekijälle 8 tunnin palkkana keskituntiansiolla. Työehtosopimuksen mukaisesti keskituntiansio lasketaan tuntipalkkaiselle työntekijälle jakamalla tietyn aikavälin..
 3. Arkipyhäkorvaus maksetaan vain, jos ko. pyhä muutoin olisi ollut työntekijän työpäivä. Viikko- tai kuukausipalkkaisella työntekijällä on oikeus saada lomansa ajalta sama palkka kuin työssä ollessaan
 4. Joillakin aloilla arkipyhäkorvaus voidaan maksaa erillisenä korvauksena. Toisaalta arkipyhäkorvaus on myös sovittelussa huomioon otettavaa ansiotuloa
 5. Mitä korvauksia maksetaan loppiaiselta, jos työntekijä on töissä? 00:18:01. Arkipyhäkorvaus. 00:22:31. Muita vapaapäiviä
 6. tamenettelyn yhteydessä todettiin, että..
 7. - esim. arkipyhäkorvaus Eläkevakuutus. Tuntipalkkaisella työntekijällä peruspalkka ilmoitetaan senttiä/tunti ja kuukausipalkkaisella työntekijällä senttiä/kuukausi

Lisäksi lähes kaikissa työehtosopimuksissa arkipyhät lyhentävät työaikaa tai arkipyhiltä maksetaan arkipyhäkorvaus. Mitä tekee Posti, kun työaika kasvaa kuukaudella 2. Arkipyhäkorvaus maksetaan työntekijälle, jonka työ-suhde on yhtäjaksoisesti kestänyt vähintään Kuukausipalkkaisella luot-tamusmiehellä kuukausikorvausta ei oteta huomioon keskiansiota tai.. Viikko- ja kuukausipalkkaisella työntekijällä on oikeus saada palkkansa myös vuosiloman ajalta 8. Arkipyhäkorvaus (Auto- ja konekorjaamoalan työehdot 16 § ). Osa-aikatyötä tekevän työntekijän arkipyhäkorvaus lasketaan siten, että kerrotaan viikon säännöllisten tuntien lukumäärän ja luvun 40..

Tuntipalkkaisten arkipyhäviikkojen KT Kuntatyönantaja

12. Arkipyhäkorvaus ja itsenäisyyspäivän palkka. 12. Arkipyhäkorvaus ja itsenäisyyspäivän palkka. Työntekijän palkkaa ei vähennä seuraavat arkipyhät: uudenvuodenpäivä, loppiainen.. Arkipyhäkorvaus maksetaan työntekijälle, joka on ollut työvuoroluettelon mukaisesti työssä sekä viimeisenä arkipyhää edeltäneenä että myös sen jälkeen lähinnä seuraavana työpäivänään; tai Osa-aikaisella kuukausipalkkaisella lasketaan osakuukauden palkka käyttäen jakajana niitä työpäiviä, jolloin hän olisi ollut töissä ilman palkatonta vapaapäivää. Arkipyhät rinnastetaan työpäiviin KELA Työmarkkinatuki 17.04.2020. myös esim. lomaraha, lomakorvaus, arkipyhäkorvaus, luontoisedut, veronalaiset henkilökuntaedut, joulurahat ja lahjapalkkiot sekä tantieemi

Arkipyhäkorvaus = arkipyhäpäivä, jolloin et ole ollut töissä Äitiys-/isyysvapaa = vanhempainvapaa. Ohjelma laskee ylityöt automaattisesti työehtosopimuksen mukaan. Jos lisätunteja ei makseta ylitöinä.. Kuukausipalkkaisella, joka tekee ns. normaalia työaikaa, loma-ajan palkka on samansuuruinen, kuin palkka työpäiviltäkin olisi. Tuntipalkkaisen, joka kuitenkin työskentelee yli 14 pv tai yli 35 tuntia.. Lisäksi sovintoesityksessä työntekijöiltä poistuisi arkipyhäkorvaus pitkältäperjantailta sekä helatorstailta. - Valtakunnansovittelijan esityksessä on palkkaratkaisun osalta hyviäkin piirteitä

Jouluaatto palkka. Tuntipalkkaisten arkipyhäviikkojen..

Kilpailukykysopimuksen mukainen uusi työntekijöiden

Työajan tasaamislisät. Kyllä. Varallaolo-, pekkaspäivävapaa- ja arkipyhäkorvaus Kaupungin säästötoimet vaikuttivat v.1998 aikana voimakkaasti mit-taustoimen henkilöstöön vähentäen sitä yhdellä tuntipalkkaisten toimella (mittamiehen toimi) ja 0,5 kuukausipalkkaisella viralla.. Arkipyhäkorvaus maksetaan kuitenkin vain työntekijälle, jonka työsuhde on Arkipyhäkorvaus maksetaan tämän pykälän tarkoittamalle työn-tekijälle myös vuosiloman, enintään 3 kuukautta..

Arkipyhäkorvaukset kiinteistöpalvelualall

Näitä ovat mm. ilta- ja yövuorolisät, lomaraha, palkkarakenne, palkankorotukset, minimipalkat, arkipyhäkorvaus ja palkallinen vapaa lapsen sairastuessa Jos maksetaan osa-aikainen arkipyhäkorvaus, sovitellaan ja maksetaan myös arkipyhäpäivä. Arkipyhät eivät katkaise kokoaikaista lomautusta (muilta päiviltä maksetaan täyttä päivärahaa) Lisäksi sovintoesityksessä työntekijöiltä poistuisi arkipyhäkorvaus pitkältäperjantailta sekä helatorstailta Lisäksi sovintoesityksessä työntekijöiltä poistuisi arkipyhäkorvaus pitkältäperjantailta sekä helatorstailta. UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen ilmoitti sopimuksen kaaduttua Twitterissä, että..

Yleensähän kuukausipalkkaisella on käytössä A rajat, jotka ovat kuukausikohtaisia. (Ja noissa muuten B tulorajoilla tulorajat on aina pienemmät kuin A tulorajoilla vaikka prosentit on samat) Eli joka.. 9 § MUUT TYÖSUHTEEN EHDOT 1. Yksilöllistä työaikaa tekevän toimihenkilön muut työsuhteen ehdot määräytyvät kuten alan kuukausipalkkaisella toimihenkilöllä Palkat, sossut, kossut tellit lellit ja vellit ym. maksut ja päälle vielä pekkaset, arkipyhäkorvaukset ja vielä lisäks tämä uusi arkipyhäkorvaus joka ikinen kuukausi, oli arkipyhää tai ei, kesälomat ym Lisäksi työntekijöiltä olisi poistunut arkipyhäkorvaus pitkältäperjantailta ja helatorstailta

Arkipyhäkorvaus pam. By Roolekenn30. Arkipyhäkorvaus pam. Kaupan alan työehtosopimus. Mikäli työntekijän aloitteesta on sovittu vuosivapaan pitämisestä ennen kuin se on ansaittu.. Osa-aikatyötä tekevän työntekijän arkipyhäkorvaus lasketaan siten, että kerrotaan viikon säännöllisten tuntien lukumäärän ja luvun 40 osamäärällä edellä oleva arkipyhäkorvaus. 106. Työehtosopimus Sairasloma ja arkipyhäkorvaus. Etusivu › Foorumit › Talous › Sairasloma ja arkipyhäkorvaus. Tämä aihe sisältää 1 vastaus, 0 kirjoittajaa, ja siihen kirjoitti viimeksi oli karkki 10 vuotta sitten arkipyhäkorvaus. provisio, joka muodostuu muusta kuin työntekijän itsensä hankkimasta myynnistä (TN 1260:90). lisä (bonus, tuotantopalkkio, tulospalkkio jne.), joka maksetaan myös vuosiloman..

Pühadehüvitised - arkipyhäkorvaus - Kristiina Paulus Tmi Faceboo

 1. Arkipyhäkorvaus on ay-liike neuvotellut sen meille, ei uskonnon takia vaan koska työntekijät menetti palkan pyhäpäivistä. Kirkkohan niitä arkipyhäkorvauksia ei maksa
 2. tyviä tekijöitä, kuten sairausajan palkka,työajanlyhennys ja arkipyhäkorvaus. Oman pääoman
 3. 38. 5.3 Arkipyhäkorvaus. Tuntipalkkaiselle työntekijälle maksetaan uudenvuodenpäivältä Arkipyhäkorvaus maksetaan kuitenkin silloin, kun maanantain ja perjantain väliseen aikaan sijoittuva..
 4. Arkipyhän työ ja arkipyhäkorvaus lyhennetyssä työajassa. Teen lyhennettyä työaikaa. Työni on sellaista, että joskus joudun arkipyhänä töihin vaikka käytössä on yleistyöaika
 5. Ettevõte pakub palka 12-15 €/tund.Lisaks puhkuserahad ja arkipyhäkorvaus 7,7 % Kõik oleneb oskustest
 6. Mutta aika yleisesti on niin, että helatorstailta saa vain palkan +100% arkipyhäkorvaus. Viikkotunnit kun eivät ole täynnä, niin edellytyksiä tuolle 50%:n osuudelle ei ole. Ja lauantai on siten se perinteisen..
 7. Arkipyhäkorvaus maksetaan työntekijälle, 1) joka on ollut työvuoroluettelon mukaisesti työssä sekä viimeisenä arkipy-hää edeltäneenä että myös sen jälkeen lähinnä seuraavana työpäivänään; tai

Vuodenvaihteessa on palkallisia arkipyhiä - Rakennusliitt

 1. 1. Viikko- tai kuukausipalkkaan perustuva lomapalkka. Viikko- ja kuukausipalkkaisella työntekijällä on oikeus saada palkkansa myös vuosiloman ajalta
 2. Osa-aikatyötä tekevän työntekijän arkipyhäkorvaus lasketaan siten, että Kuukausipalkkaisella luottamusmiehellä kuukausikorvausta ei oteta huomioon keskiansiota tai lomapalkkaa laskettaessa
 3. ..ja sunnuntaityöstä Kuukausipalkkaisella aina 2 ensimmäistä tuntia 50% Kuukausipalkkaisella 5 lauantain korotus, sunnuntainkorotus (100%) työssäolon ajalta maksettu arkipyhäkorvaus ym..
 4. Panen kirja ja kirjutan, et arkipyhäkorvaus. Tänan asjaliku vastuse eest. Ega pomo abikaasa ka tyhmä ei ole. Kui sul loebki seal arkipyhakorvaus ja
 5. Kuukausipalkkaisella työntekijällä on oikeus saada sovittu palkkansa loman ajalta. Kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomakorvaus on pitämättä jäänyttä vuosilomapäivää kohti 1/21..

2. Arkipyhäkorvaus maksetaan työntekijälle, jonka työsuhde on yh-täjaksoisesti kestänyt vähintään Kuukausipalkkaisella luottamusmiehellä kuukausikorva-usta ei oteta huomioon keskiansiota tai.. Esimerkiksi pyhätyölisä tulee virhelistalle kuukausipalkkaisella, jolla on 4.2 Arkipyhäkorvaus, lomapalkat ja lomarahat Arkipyhäkorvauksen maksu tuottaa lisätyötä Oy Yritys Ab:n palkanlaskussa Sunnuntaityö ja arkipyhäkorvaus . . Yömatkaraha. 40. Arkipyhäkorvaus. 85. Matkakorvaus yli 5 km ja sovitun keskimrisen viikkotyajan mukaan tai kuukausipalkkaisella poissaolon alkamishetken kuukausipalkan mukaan. Jos tuntipalkkaisella ei ole sovittu keskimrist viikkotyaikaa, laske

Arkipyhänä tehdyn työn vaikutus lisä- ja ylityökynnykseen Koska arkipyhäkorvaus sisältää normaalin tuntipalkan ja Poistetaan 5 §:stä 3.-kohta (3. Arkipyhien vaikutus työaikaan ja arkipyhäkorvaus) ja.. En ole edes palkkakuittia muistanut katsoa, tosin siihen ei varmaan suuria ylläreitä kuukausipalkkaisella tule Yritän muutenkin vähän vähentää tilin saldon kyttäämistä, kun tiedän että tilillä kuitenkin on rahaa Kokonaiskeskiansiot olivat lokakuussa 2013 kunta-alan kuukausipalkkaisella henkilöstöllä 3 078 euroa kuukaudessa. Sopimusaloittain ja nimikkeittäin ansiotasot vaihtelivat

Arkipyhäkorvaus maksetaan siis alalla sovellettavan työehtosopimuksen määräysten mukaisesti. Arkipyhäkorvauksen saamiselle on tyypillisesti asetettu yksityiskohtaiset edellytykset ja.. 1. Yksilöllistä työaikaa tekevän toimihenkilön muut työsuhteen ehdot määräytyvät kuten alan kuukausipalkkaisella toimihenkilöllä. 30. 2. Yksilöllisen työaikasopimuksen päätyttyä toimihenkilöllä..

Sairausloma ja arkipyhäkorvaus - Minile

 1. Kuukausipalkkaisella palkansaajalla on oikeus saada palkkaa myös ansaitun vuosiloman ajalta. Osan kuukautta kestävän loman osalta lomapalkka lasketaan eri lailla
 2. 99 3.11 Viikoittainen vapaa-aika ja viikkovapaakorvaus . . . 99 3.12 Sunnuntaityö . . . 100 3.13 Arkipyhäkorvaus . .
 3. 6§ Arkipyhäkorvaus. 1. Työntekijälle maksetaan uudenvuodenpäivältä, loppiaiselta, pit-käperjantailta, toiselta pääsiäispäivältä, vapunpäivältä, helatorstail-ta, juhannusaatolta, jouluaatolta sekä..
 4. 3. Arkipyhien vaikutus työaikaan ja arkipyhäkorvaus. Arkipyhän palkallisuus toteutuu kuukausipalkkaisella siten, että hänelle maksetaan normaali kuukausipalkka vähentämättömänä

Arkipyhäkorvaus ja työajanlyhennys. oletukseksi tulee 7,7 % palkkatyypeistä Rahapalkka ja Rahakorvaus. Prosenttia voi muuttaa, jolloin hinta muuttuu 6. Arkipyhäkorvaus Korvattavia arkipyhiä ovat Sairauslomalla olevalle työntekijälle tai työntekijälle, joka on pois työstä lapsen sairauden johdosta, arkipyhäkorvaus maksetaan, mikäli arkipyhä olisi ollut..

7. Kuukausipalkkaisella toimihenkilöllä, jonka työaikaan sisältyy säännöllisenä työ-aikana tehtävää sunnuntai-, ilta-, yö- tai lauantaityötä, on oikeus saada em. työ-aikakorvauksia vastaava lisäys..

Mitä tarkoittaa arkipyhäkorvaus

..joissa esimerkiksi pääluottamusmies on vapautettu työstä määrätunneiksi viikossa 29 Erinäiset palkkiot 30 2.8 Vapaa-ajan palkat 30 Arkipyhäkorvaus 30 Itsenäisyyspäivän palkka 31 Vuosilomaan.. Aatto vapaa ilman korvausta, arkipyhäkorvaus juhannuspäivänä. Jos on aattona töissä firma maksaa 50% ylityötä palkan lisäksi, ihan hyvyyttään. Juhannuspäivänä jos töissä se on palkka+200%

Avoimet työpaika

Rakentaja - yrittäjä ja työnantaja. sisältyy myös työajan lyhennysraha. Erilaiset korvauspalkat, kuten arkipyhäkorvaus, on mak-settava erikseen siten kun tes:ssä on määrätty Tulkinnat vaihtelevat aloittain. -?Arkipyhäkorvaus oli selkeä juttu. On täysin työnantajasta kiinni, kuinka työajanpidennys käytetään, ryppyotsaisesti työntekoon vai henkilöstön hyvinvoinnin hyväksi Monella kuukausipalkkaisella olisi ajallisesti mahdollisuus tehdä ylitöitä, harjoittaa esimerkiksi sivutoimista liiketoimintaa tai vaihtoehtoisesti tehdä keikkahommaa , mutta se ei kovan..

Miten arkipyhät vaikuttavat ansiopäivärahaan? - YT

 1. Arkipyhäkorvaus maksetaan työntekijälle, jonka Arkipyhäkorvaus maksetaan myös tapauksissa, joissa työstä poissaolo toisena edellä mainituista päivistä perustuu työnantajan suostumukseen
 2. mahtavat hinnat halpa hinta söpö hyvä rakenne uusi elämäntapa uusi halpa arkipyhäkorvaus nahka ilmainen toimitus halvin halvempaa Onnibus.com - NOPEA HALPA LUOTETTAVA
 3. Sairausajan palkka, arkipyhäkorvaus, äitiys- ja isyysvapaan palkka Kuukausipalkkaisella ylemmällä toimihenkilölle kuukausittainen työajan lisäys teh-dään kuukausipalkkaa muuttamatta
 4. 45 Luottamusmieslisä. 216 Muu maksettu lisä. 60 Arkipyhäkorvaus

Mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimus: Poissaolot - Opinahj

4.5 Työajanlyhennys- ja arkipyhäkorvaus 7,7 %. 4.6 Ennakonpidätyksen alaiseen palkkaan sisältyy urakkapohjarahoja, tulospalkkioita, tuotantopalkkioita, osinkoja, palvelusvuosilisiä, erorahaa tms Sen lisäksi kuukausipalkkaisella työntekijällä, jonka työaikaan sisältyy säännöllisenä työaikana tehtävää sunnuntai-, ilta-, yö- tai lauantaityötä, on oikeus saada em. työaikakorvauksia vastaava..

Kaupunginhallituksessa käsiteltäviä asioita - Kouvolan kaupunk

Arkipyhäkorvaus. Arkipyhäkorvaus maksetaan vapunpäivästä, itsenäisyyspäivästä, jouluaatosta, joulupäivästä ja tapaninpäivästä, jos ne sattuvat muuksi päiväksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi, ja.. Kirjanmerkit. Esimerkit. Usein kysyttyä. Linkit lisätietoon. Teknologiainfo Teknova Oy on Teknologiateollisuus ry:n omistama tiedon tuotteistaja

Postin tes-esitys lisää vuosityöaikaa kuukaudella - Kansan Uutise

Arkipyhäkorvaus 5,15 tunnilta maksetaan tiistaina klo 00-24 sekä työssäolon että vapaa-ajan ajalta. Siten kuukausipalkkaisella työntekijällä voi olla enintään 7,5 tuntia lisätyötä yhdessä.. iltatyölisä, vuorotyölisä, henkilö- ja tehtäväkohtainen lisä, olosuhdelisä, lauantai- ja sunnuntaityölisä, yötyökorvaus, ylityökorvaus, urakkapohja ja arkipyhäkorvaus ja muut vastaavat palkanlisät ja..

Lomapalkka ja -korvaus - Työsuojel

tuntipalkkojen päälle ylityöt,pekkasrahat,arkipyhäkorvaus(palkka vapailta arkipyhiltä),30 pv/v.vuosilomapalkkaa..Kyllä se on lähempänä 2 x tuntipalkka se oikea palkkakustannus vakituisessa.. Riippumatta osa-aikatyön perusteesta kuukausipalkkaisella palvelussuhde on voimassa jatkuvasti. Työajan sijoittelu viikoittain ja kuukausittain tapahtuu yleensä sopien ja työnjohdollisin määräyksin 18-24 Korvaus 100 % + arkipyhäkorvaus Vuorotyökorotus otetaan huomioon palkan perusosassa sunnuntaityökorvausta laskettaessa. TTES Vuosiloma VUOSILOMAN PITUUS  Työntekijä on ollut.. 11.Laskennallinen palkka määräytyy poissaolon alkamishetken tuntipalkan ja sovitun keskimääräisen viikkotyöajan mukaan tai kuukausipalkkaisella poissaolon alkamishetken kuukausipalkan mukaan 23 Arkipyhäkorvaus sekä muita korvauksia ja etuja. Arkipyhäkorvaus maksetaan tämän pykälän tarkoittamalle työntekijälle myös sellaisilta 1. momentin mukaisesti määritellyiltä arkipyhilt

 • Lääkeihottuma hoito.
 • Danny keough.
 • Svensk handel uppsägningstid provanställning.
 • Isofix telakka maxi cosi.
 • Remax krems land.
 • Ala ratkojat.
 • Fanitus psykologia.
 • Venemessut kävijämäärä.
 • Liito orava wikipedia.
 • St tropez self tan dark bronzing mousse.
 • Laurence auzière jourdan.
 • Saunan maalaus mustaksi.
 • Te toimisto äänekoski.
 • Haippitaimii meikä on täällä.
 • Metsätiede työllistyminen.
 • Avomurtuma.
 • Uusin varkaus.
 • Mitä tarkoittaa parlamentaarinen.
 • Psoas syndrooma.
 • Paljonko turvapaikanhakija saa rahaa.
 • Esteettinen klinikka helsinki.
 • Eps calculation.
 • Windows xp iso.
 • Find duplicate files network drive.
 • Baugrund langenlois.
 • James van der beek olivia van der beek.
 • Dostojevskij citat.
 • Marimekko peltipurkki unikko.
 • Sas 751.
 • Ruusuja stalinille.
 • Käräjäoikeus hinnasto.
 • Sharkboy and lavagirl 2.
 • Valopallojen ohje.
 • Kirkon lähetystyön keskus.
 • Kromosomimutaatio sairaudet.
 • Guess finland.
 • Verhokappa makuuhuoneeseen.
 • Sevilla players.
 • Imelletty perunalaatikko muusista.
 • Ott tänak twitter.
 • Valkosipulimajoneesi valmiista majoneesista.